Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Hellenic Society of Nursing Research and Education

 

 

Θερινό Σχολείο 9-10 Ιουνίου 2017 στο ΑΡΓΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θερινό Σχολείο με θέμα "Νέες Τεχνολογίες στην Επούλωση Χρονίων Τραυμάτων και Ελκών"

 

Πρόκειται για Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (Αρ Έγκρισης Συμβουλίου ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ  ) με θέμα «Νέες Τεχνολογίες στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Χρονίων Τραυμάτων και Ελκών». Σκοπός του Προγράμματος ήταν  η επικαιροποίηση  σε θέματα πρόληψης και επούλωσης τραυμάτων και ελκών και η στην πράξη χρήση των νέων τεχνολογιών που συμβάλλουν σε αυτή. Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Τμήμα Νοσηλευτικής Α’ του ΤΕΙ Αθήνας με τη συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης και της Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης  Τραυμάτων και Ελκών.

 

Ήταν συνολικής διάρκειας 21 ωρών και περιελάμβανε τόσο θεωρία όσο και πρακτική άσκηση (Hands on).

Τον συντονισμό είχε το τμήμα Νοσηλευτικής Α’ του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ  ήταν αρμόδιος για την χρηματοοικονομική διαχείριση.

 

Προϋπολογισμός Έργου: 1980 ευρώ

 

Επιστημονικά Υπεύθυνοι Προγράμματος

Μαρβάκη Χριστίνα

Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Α΄

ΤΕΙ Αθήνας

 

 

Βασιλόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής Εφαρμ. Τμήματος Νοσηλευτικής Α΄

ΤΕΙ Αθήνας

 

Πρόγραμμα SUMMER SCHOOL (κάντε click επάνω στη φωτογραφία για το πρόγραμμα σε  pdf)

 

(11/6/2012)

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ

ΧΡΟΝΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ”

Εισηγήτρια: Μαρβάκη Χριστίνα, Καθηγήτρια, Προϊσταμένη Τμήματος Νοσηλευτικής Α,’

Επιστημονικά Υπεύθυνη, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης.

Διάλεξη: 1h

 

2.ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ

Εισηγήτρια: Καστανά Ουρανία,MD,PhD,Διευθύντρια Τμήματος Πλαστικής και Επανορθωτικής

Χειρουργικής, ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και

Ελκών.

Διάλεξη: 1h

 

3.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ  ΑΠΟ ΠΙΕΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Εισηγητής: Βασιλόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄,ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ,

Επιστημονικά Υπεύθυνος.

Διάλεξη: 2h

 

 

(12/6/2012)

1.ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Redistributing-pressure relieving devices,

beds and mattresses)

Εισηγήτρια: Χαρχαρίδου Μαρία,RN,Msc,PhD, Προϊσταμένη Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής,

ΓΝΑ “Γ.Γεννηματάς”, Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών.

Διάλεξη: 2h

Επίδειξη-Πρακτική Άσκηση :2 Ομάδες 12-16 ατόμων 1

ΗΜΕΡΑ 3η

 

(13/6/2012)

1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ (Wound assesment,Wound

measurement)

Εισηγητής: Βασιλόπουλος Γεώργιος

Διάλεξη: 1h

Πρακτική Άσκηση (Hands on):2 Ομάδες 12-16 ατόμων 1h

2.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ (Compression therapy,compressive

bandages)

Εισηγήτρια: Καστρινάκη Αικατερίνη,RN,Education Manager,3M.

Διάλεξη: 1h

Πρακτική Άσκηση (Hands on):2 Ομάδες 12-16 ατόμων 1h

 

(14/6/2012)

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

Εισηγήτρια: Διαμάντη Σoφία,RN, Αντισμήναρχος (ΥΓ),251 ΓΝΑ

Διάλεξη: 1,5h

2.ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ: ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εισηγητής: Καλεμικεράκης Ιωάννης Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής Β’,ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διάλεξη: 1,5h

3.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ:

Εκπαιδευτές: Διαμάντη Σοφία,Καλεμικεράκης Ιωάννης, Βασιλόπουλος Γεώργιος

Καλογιάννη Αντωνία, Καθηγήτρια Εφαρμογών,Τμήμα Νοσηλευτικής Α’,ΤΕΙ Αθήνας

Μελέτη περιπτώσεων και Πρακτική Άσκηση (Hands on): 2 Ομάδες 12-16 ατόμων 2h

 

 

(15/6/2012)

1.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ (Negative pressure wound

therapy)

Εισηγητής: Αλεξάκης Δημήτριος,MD, PhD,Διευθυντής Τμήματος Πλαστικής και Επανορθωτικής

Χειρουργικής, ΓΝΑ  «Ευαγγελισμός», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και

Ελκών.

Διάλεξη: 1h

Εκπαιδευτές: Καλεμικεράκης Ιωάννης,Βασιλόπουλος Γεώργιος, Χαρχαρίδου Μαρία

            Πρακτική Άσκηση (Hands on):2 Ομάδες 12-16 ατόμων 1h

2.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (πχ Versajet®)

Διάλεξη-Επίδειξη: 1h

Εκπαιδευτές: Καστανά Ουρανία,Βασιλόπουλος Γεώργιος, Χαρχαρίδου Μαρία

Πρακτική Άσκηση (Hands on):2 Ομάδες 12-16 ατόμων 1h

Τελικές Εξετάσεις: 1h