Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Hellenic Society of Nursing Research and Education

 

 

 

 

                    Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Η Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα κενό στο χώρο της Νοσηλευτικής και να ανταποκριθεί στην απαίτηση πολλών συναδέλφων οι οποίοι θεώρησαν την ίδρυσή της επιτακτική ανάγκη.

Η εκπαίδευση και η έρευνα αποτελούν τους δύο πόλους οι οποίοι συνθέτουν την φυσιογνωμία της κάθε επιστήμης. Η Νοσηλευτική οφείλει να συμπορεύεται με τις ραγδαίες εξελίξεις των ημερών εάν θέλει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στο επιστημονικό γίγνεσθαι.

Ελπίζουμε ότι δημιουργώντας έναν δίαυλο επικοινωνίας με τους Νοσηλευτές θα καταφέρουμε να συντελέσουμε, στο μέτρο του δυνατού, στην ενίσχυση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευνας.

Εάν θέλετε να στηρίξετε αυτή μας την προσπάθεια και να γίνετε μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά εδώ. Δεν υπάρχει οικονομκό κόστος για να γίνεται μέλος της εταιρείας.Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες μας καθώς και με το δίκτυο  έρευνας, θα βρείτε στο site.

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

 

 

         Η Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

 

Χριστίνα Μαρβάκη    Γιώργος Αργυρίου

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 2006.ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ.

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

 Σήμερα 22 Νοεμβρίου 2006 και ώρα 19.00 οι υπογεγραμμένοι όλοι Έλληνες πολίτες και ενήλικοι, αφού πραγματοποίησαν σύσκεψη στο αμφιθέατρο του Γ. Ν. Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με σκοπό την ίδρυση μη κερδοσκοπικού σωματείου κι αφού έχουν τα νόμιμα προσόντα που ορίζει ο Αστικός Κώδικας και γενικά η σωματειακή νομοθεσία, ομόφωνα

Αποφάσισαν τα παρακάτω :

 1. Ιδρύουν σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  έδρα την πόλη της Αθήνας και σκοπό αυτόν που αναφέρεται στο καταστατικό.

 2. Ψηφίζουν και εγκρίνουν ομόφωνα το καταστατικό, που φέρει σημερινή ημερομηνία και αποτελείται από τριάντα τέσσερα ( 34 ) άρθρα, το οποίο υπέγραψαν σύμφωνα με το άρθρο 79 Α. Κ.

 3. Εκλέγουν παμψηφεί τριμελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή, στην οποία αναθέτουν να φροντίσει για την νομιμοποίηση του σωματείου και να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, αμέσως μετά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας, για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το καταστατικό. Τα μέλη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής είναι τα παρακάτω :

 

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Επάγγελμα

1 Αργυρίου Γεώργιος Παντελής Νοσηλευτή

2 Γιαννακούλης Ηλίας Μιχαήλ Νοσηλευτής

3 Μαρβάκη Χριστίνα Απόστολος Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας

 

Η συστατική αυτή πράξη συντάχθηκε και υπογράφτηκε από όλα τα ιδρυτικά μέλη."

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1. Αβραμίκα Μαρία του Γεωργίου

2. Αδάμου Ευθαλία του Σωτηρίου

3. Αντωνίου Φιλιώ του Κωνσταντίνου

4. Αργυρίου Γεώργιος του Παντελή

5. Βασιλάκη Χρύσα του Γεωργίου

6. Βασιλόπουλος Γιώργος του Στυλιανού

7. Βασταρδής Λεωνίδας του Ιάκωβου

8. Γαλατιανός Βασίλης του Κωνσταντίνου

9. Γεωργιάδη Ελπίδα του Θεοδώρου

10. Γιαβασόπουλος Ευάγγελος του Κυριάκου

11. Γιάκης Νικόλαος του Δημητρίου

12. Γιαννακούλης Ηλίας του Μιχαήλ

13. Γιαννοπούλου Αθανασία του Γεωργίου

14. Γιγίνη Παναγιώτα του

15. Γκριντζάνη Ιωάννα του Χρήστου

16. Γουρνή Μαρία του Γεωργίου

17. Γουρνή Παρασκευή του Γεωργίου

18. Δέλγα Δήμητρα του Αριστείδου

19. Δημητρακοπούλου Χριστίνα του Νικολάου

20. Δημοπούλου Αγγελική του Νικολάου

21. Δημοπούλου Παναγιώτα του Νικολάου

22. Δημουλά Υβόννη του Λεωνίδα

23. Δραγκουλόγκωνα Σοφία του Δημητρίου

24. Ευωδία Αικατερίνη του Βασιλείου

25. Ζάντζος Γιάννης του Ανδρέα

26. Καδδά Όλγα του Χρήστου

27. Καλλέργη Μαρίνα του Εμμανουήλ

28. Καλογιάννη Αντωνία του Κωνσταντίνου

29. Καλοφυσούδης Γιάννης του Αναστασίου

30. Καμπισιούλη Έυσταθία του Νικολάου

31. Καπάδοχος Θεόδωρος του Δημητρίου

32. Καραβίτη Βασιλική του Αντωνίου

33. Καρδαρά Αθηνά του Παναγιώτη

34. Καρυστινάκη Φωτεινή του Σταμάτιου

35. Καρκαλιώρης Γεώργιος του Γερασίμου

36. Καρκούλη Γεωργία του Κυριάκου

37. Κατεβαίνη Δήμητρα του Γεωργίου

38. Κατσινέλης Ιωάννης του Αθανασίου

39. Κεφαλά Άννα του Θεοδώρου

40. Κολοβού Γενοβέφα του Δημητρίου

41. Κομιτόπουλος Νικόλαος του Θεοδώρου

42. Κορρές Νεκτάριος του Ιωάννη

43. Κοτανίδου Αναστασία του Νικολάου

44. Κοτρώτσιου Ευαγγελία του Αποστόλου

45. Κούρτης Πλούταρχος του Χριστοφόρου

46. Κουτσαβεκιάρης Ηλίας του Χρήστου

47. Κυριακόπουλος Βασίλης του Γεωργίου

48. Λέκκα Μαρία του Εμμανουήλ

49. Λιναρδάτου Βασιλική του Σωτήρη

50. Λόη-Γουρνή Ιωάννα του Γεωργίου

51. Λουκοπούλου Ουρανία του Λουκά

52. Μαθιουλάκη Μαρία του Εμμανουήλ

53. Μανίκου Όλγα του Κωνσταντίνου

54. Μαρβάκη Αικατερίνη του Γεωργίου

55. Μαρβάκη Χριστίνα του Αποστόλου

56. Μαρίνου Μαργαρίτα του Γεωργίου

57. Μίχου Ιωάννα του Γεωργίου

58. Μόνιου Αικατερίνη του Γεωργίου

59. Μπαλάσκα Αικατερίνη του Γεωργίου

60. Μπουρνάκης Ευάγγελος του Αδαμαντίου

61. Μυλωνά Βασιλική του

62. Νταντούμη Σπυριδούλα του Αθανάσιου

63. Παναγιωτάκος Δημοσθένης του Βασιλείου

64. Παρίση Μαρία του

65. Παυλάτου Νίκη του Διονυσίου

66. Πιστόλας Δημήτρης του Χρήστου

67. Ρούπα Ζωή του Γεωργίου

68. Σαρρή Αγγελική του Κωνσταντίνου

69. Σκοπελίτου Μαργίτσα του Βασιλείου

70. Στάμου Αγγελική του Κωνσταντίνου

71. Στεφάνου Ευαγγελία του Αλέξανδρου

72. Στραβοπόδης Γιώργος του Διονυσίου

73. Τζιάλλας Βασίλειος του Χαρίλαου

74. Τσάφου Ευτυχία του Νικολάου

75. Τσινιάς Χρήστος του Κωνσταντίνου

76. Φιλιππάτου Βασιλική του Γερασίμου

77. Χαρχαρίδου Μαρία του Βασιλείου

78. Χατζής Ιωάννης του Γεωργίου