Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Hellenic Society of Nursing Research and Education

 

 

 

Σας ενημερώνουμε για τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης η οποία προέκυψε μετά τις εκλογές στις 15/10/2015 και συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίασής της, στις 26  Οκτωβρίου 2015.

 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος :                  Αργυρίου Γεώργιος

Αντιπρόεδρος :            Κοτανίδου Αναστασία

Γεν. Γραμματέας :       Γιαβασόπουλος Ευάγγελος

Ταμίας :                       Καδδά Όλγα

 

Μέλη :                         Βασιλόπουλος Γεώργιος

(αλφαβητική σειρά)    Ευσταθίου Φλώρα

                                   Ζυγά Σοφία

                                   Καμπισιούλη Ευσταθία

                                   Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  2013-2015

 

Πρόεδρος :

Χ.Μαρβάκη

 

Αντιπρόεδρος : Α.Κοτανίδου

 

Γεν.Γραμματέας : Γ.Αργυρίου

 

Ταμίας : Ο.Καδδά

 

Μέλη

Γ.Βασιλόπουλος

Α.Καλογιάννη

Ε.Καμπισιούλη

Γ.Κολοβού

Α.Σταυροπούλου

 

 

 

Προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο (2011-2013)

 

Πρόεδρος :

Μαρβάκη Χριστίνα

 

Αντιπρόεδρος :

Κοτανίδου Αναστασία

 

Γεν. Γραμματέας :

Αργυρίου Γεώργιος

 

Ταμίας :

Καδδά Όλγα

 

Μέλη :(αλφαβητική σειρά)

Βασιλόπουλος Γεώργιος

Γιαννακούλης Ηλίας

Καλογιάννη Αντωνία

Κολοβού Γενοβέφα

Κοσμίδης Δημήτρης