Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Hellenic Society of Nursing Research and Education

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

«ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ» ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (IPA)

 

TEI ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

23-24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

 

ΔΡ. ΕΥΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, ΜSC, PSYCHD

 

 

Σχετικά αρχεία

 

Εισήγηση-παρουσίαση του Σεμιναρίου (pdf)