Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Hellenic Society of Nursing Research and Education

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

 

1. Επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση νοσηλευτών ΤΕΠ

 

2. Εκτίμηση της συμμόρφωσης ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ στο θεραπευτικό τους σχήμα

 

3. Νοσηλευτικά λάθη – Παράγοντες που τα προκαλούν και διαχείριση

 

4. Διερεύνηση της σχέσης αυτισμού με την ειδική διατροφή

 

5. Βαθμός συμμόρφωσης ασθενών σε συμβουλές αλλαγής τρόπου ζωής μετά από αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων