Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Hellenic Society of Nursing Research and Education

 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

του Δημήτρη Κοσμίδη

 

Έκθεση για την Γενική Συνέλευση της ΕΕΝΕΕ 2009

 

Το Δίκτυο Νοσηλευτικής Έρευνας είναι ένας νέος θεσμός που δημιουργήθηκε με σκοπό να προωθήσει την Νοσηλευτική Έρευνα.

 

Βασίζεται στην ιδέα της υποστήριξης των νοσηλευτών που θέλουν να πραγματοποιήσουν ερευνητικές μελέτες.

Η υποστήριξη αυτή έχει πολλαπλές μορφές, η κυριότερη των οποίων είναι η επαφή και συνεργασία με νοσηλευτές απ’ όλη τη χώρα κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατόν έως σήμερα από άλλους νοσηλευτικούς φορείς.

Επιπλέον μορφές υποστήριξης μπορεί να είναι  η παροχή υλικού, εκπαίδευσης και βοήθειας σε θέματα έρευνας και μεθοδολογίας έρευνας με εύκολα προσβάσιμο τρόπο κάτι που επίσης δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα στον Νοσηλευτικό χώρο.

 

Για την οργάνωση του Δικτύου υπάρχει ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ  εκείνων που θέλουν να πραγματοποιήσουν την έρευνα και σε εκείνους που θέλουν να συνεργαστούν δηλαδή των «συνεργατών» για την διεξαγωγή ερευνητικών μελετών οι οποίοι παρέχουν βοήθεια (κυρίως) στην υλοποίηση της  έρευνας.

 

Τα οφέλη και των δύο αυτών ομάδων είναι φανερά: Οι μεν ερευνητές βρίσκουν συνεργάτες για την υλοποίηση των ερευνών τους, με αποτέλεσμα ένα είδος πολυκεντρικής μελέτης με όλα τα πλεονεκτήματα ωφέλειας που προκύπτουν απ’ αυτήν, οι δε «συνεργάτες» εμπειρία και προσφορά στην ερευνητική διαδικασία και μεθοδολογία. Πάνω απ’ όλα όμως το κέρδος και των δύο ομάδων είναι η ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος στην ερευνητική διαδικασία.

 

Σ’ αυτό το σημείο η ΕΕΝΕΕ έρχεται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο «μεσολαβητή» , «εγγυητή» και «αρωγό» σ’ αυτήν την προσπάθεια.

 

«Μεσολαβητή» γιατί αποτελεί τον σύνδεσμο – το σημείο αναφοράς - όλων εκείνων που ενδιαφέρονται να εμπλακούν σε ερευνητικές διαδικασίες. Παρέχει πεδίο αναφοράς και χώρο επαφής ερευνητών και συνεργατών (κυρίως μέσω της ιστοσελίδας της).

«Εγγυητή» γιατί παρέχει το επιστημονικό υπόβαθρο μέσω της ομάδας της επιστημονικής επιτροπής που καλείται να βοηθήσει κάθε ερευνητική προσπάθεια με τον πιο έγκυρο τρόπο.

«Αρωγό» γιατί μπορεί να παρέχει υλικό, εκπαίδευση και βοήθεια σε θέματα έρευνας και μεθοδολογίας έρευνας με εύκολα προσβάσιμο τρόπο (κυρίως μέσω της ιστοσελίδας της).

 

H επιστημονική επιτροπή

 

Η επιστημονική επιτροπή ορίζεται από το ΔΣ της ΕΕΝΕΕ. Η επιστημονική επιτροπή του Δικτύου Νοσηλευτικής Έρευνας (ΕΕΔΝΕ) είναι η αρμόδια για τον επιστημονικό έλεγχο του Δικτύου και την συζήτηση των υποβαλλόμενων ερευνητικών προτάσεων.

 

Η σύνθεση της επιστημονικής επιτροπής όπως ορίσθηκε από το Δ.Σ της ΕΕΝΕΕ (../../2008) είναι η εξής:

• Βασιλόπουλος Γεώργιος

• Ελισάφ Μωυσής

• Ευκαρπίδης Απόστολος

• Καπάδοχος Θεόδωρος

• Καρπάνου Εύα

• Κολοβού Γενοβέφα

• Κοσμίδης Δημήτριος

• Κοτανίδου Αναστασία

• Κοτρώτσιου Ευαγγελία

• Κουτρουμπής Γεώργιος

• Κουτσούκη Σωτηρία

• Κουτσούκου Αντωνία

• Κυρίτση Ελένη

• Μαρβάκη Χριστίνα

• Μερκούρης Αναστάσιος

• Μίχας Κωνσταντίνος

• Νακάκης Κων/νος

• Ουζούνη Χριστίνα

• Σκουτέλης Δημήτριος

• Σταυροπούλου Αρετή

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Οι μεγάλες προοπτικές του Δικτύου προκύπτουν από το ενδιαφέρον που εκφράστηκε μέσα στο 1ο εξάμηνο της λειτουργίας του (Ιανουάριος – Μάιος 2009):

Αιτήσεις που εστάλησαν για συνεργασία (αιτήσεις συνεργατών) σε επικείμενες ερευνητικές μελέτες: αγγίζουν τις 30 από 26 Νοσοκομεία και άλλους χώρους υγείας (2 από βοήθεια στο σπίτι ) σε όλη την Ελλάδα. Σε κάθε αίτηση αποστέλλεται απαντητικό - ενημερωτικό e-mail.

 

 

ΣΤΟΧΟΙ  - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι άμεσοι στόχοι του Δικτύου Νοσηλευτικής Έρευνας συνοψίζονται στα παρακάτω:

• Αύξηση του δυναμικού των «συνεργατών» σε ένα κρίσιμο αριθμό, όλων των ειδικοτήτων (χώρους εργασίας) και σε εθνική εμβέλεια ώστε να είναι δυνατή κάθε ερευνητική προσπάθεια. (Σ’ αυτή την κατεύθυνση εστάλη κείμενο παρουσίασης της ΕΕΝΕΕ και του Δικτύου Νοσηλευτικής Έρευνας στις Ιστοσελίδες της ΕΝΕ και ΕΣΝΕ καθώς και στα έντυπα φυλλάδιά τους)

• Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (άρθρων – παρουσιάσεων - βίντεο) και παρουσίασή του στην ιστοσελίδα της ΕΕΝΕΕ ώστε να είναι δυνατή η βοήθεια σε θέματα έρευνας και μεθοδολογίας έρευνας.

• Διαφήμισή του με οποιοδήποτε μέσο ώστε να γίνουν εφικτοί οι παραπάνω στόχοι.

 

ΑΠΩΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Δημιουργία προϋποθέσεων για διακρατικές συνεργασίες