Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Hellenic Society of Nursing Research and Education

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2013

Χρόνος Διεξαγωγής:26/1/2013 έως 8/6/2013

Τύπος:Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Τόπος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακής ΜΕΘ ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»,Εργαστήρια Τμήματος Νοσηλευτικής Α' ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤ Κ13

Πιστωτικές Μονάδες:Διδακτικές Μονάδες ΕΝΕ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α'

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   Α’ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ

 

Γενικό πλαίσιο εισηγήσεων Σεμιναρίου

 

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αποτελεί έναν εξαιρετικά απαιτητικό χώρο, τόσο από εργασιακή άποψη όσο και από την πλευρά της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των στελεχών της. Το νοσηλευτικό δε προσωπικό της μονάδας, αποτελεί βασικό μοχλό της λειτουργίας της και καθοριστικό παράγοντα της κλινικής έκβασης των ασθενών.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο σχεδιάστηκε για νοσηλευτές που εργάζονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία επί του αντικειμένου, ούτε έχουν λάβει κάποια ειδική εκπαίδευση. Πέραν του βασικού στόχου που είναι η προετοιμασία των νέων νοσηλευτών, το πρόγραμμα απευθύνεται και σε περισσότερο πεπειραμένους νοσηλευτές με σκοπό τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση τους.

Η ύλη που θα διδαχθεί δε μπορεί να περιλαμβάνει προφανώς όλη την έκταση της Εντατικής Θεραπείας. Επελέγησαν θέματα με βασικό κριτήριο τη συχνότητα με την οποία αυτά αντιμετωπίζονται στην κλινική πράξη και αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία μελλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα θα μπορούσαν να στηριχθούν. Επιπλέον σημαντικό κριτήριο στην επιλογή ήταν αναγκαιότητα της γνώσης των αντικειμένων αυτών για την κατά το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία της ΜΕΘ.

Ο χώρος που θα πραγματοποιούνται οι εισηγήσεις θα είναι το αμφιθέατρο της Πανεπιστημιακής ΜΕΘ του νοσοκομείου «Σωτηρία» και τα εργαστήρια του τμήματος Νοσηλευτικής Α΄ του ΤΕΙ Αθήνας (ΠΡΟΚΑΤ Κ13) σε ημέρες και ώρες που αναφέρονται στο παρόν πρόγραμμα. Ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος ορίζεται η 26η  Ιανουαρίου 2013.  Θα τηρείται κατάλογος με τους παρόντες και κάθε ένας από τους νοσηλευτές δικαιούται μία (1) απουσία. Υποχρεωτική είναι επίσης η παρακολούθηση των κλινικών φροντιστηρίων. Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις με  θέματα πολλαπλής επιλογής.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων καθορίζεται στα 50 άτομα και ο κάθε ένας θα συμβάλλει στην διεξαγωγή του προγράμματος με το ποσό των 30€. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης με διδακτικές μονάδες από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

 

Θεματικές ενότητες Σεμιναρίου

1. Πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων

2. Αεραγωγός

3. Μηχανικός αερισμός

4. Αιμοδυναμικό monitoring

5. Κλινική εκτίμηση βαρέος πάσχοντος

6. Αέρια αίματος

7. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές

8. Καρδιοαναπνευστική ανακοπή

9. Φαρμακολογία ΜΕΘ

10. Εξωνεφρική κάθαρση

11. Σίτιση

12. Ιατρική – νοσηλευτική ηθική

 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα Σεμιναρίου

 

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Τόπος :  Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακής ΜΕΘ ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Ώρες: 09:00-12:00

Θέμα: Πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων (3 διδακτικές ώρες)

 

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013

Τόπος : Εργαστήρια Νοσηλευτικής Α΄ ΤΕΙ Αθήνας (ΠΡΟΚΑΤ – Κ13)

Ώρες: 09:00-14:00

Θέμα: Αεραγωγός (3 διδακτικές ώρες +  κλινικό φροντιστήριο)

 

Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

Τόπος : Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακής ΜΕΘ ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Ώρες: 09:00-12:00

Θέμα: Μηχανικός αερισμός (3 διδακτικές ώρες)

 

Σάββατο 6 Απριλίου 2013

Τόπος : Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακής ΜΕΘ ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Ώρες: 09:00-12:00

Θέμα:  Αιμοδυναμικό monitoring  και early goal directed therapy (2 διδακτικές ώρες)

Κλινική εκτίμηση βαρέως πάσχοντος και κυρίως επιδεινούμενου βαρέως πάσχοντος (1 διδακτική ώρα)

 

 

Σάββατο 27 Απριλίου 2013

Ώρες: 09:00-13:30

Τόπος : Εργαστήρια Νοσηλευτικής Α΄ ΤΕΙ Αθήνας (ΠΡΟΚΑΤ – Κ13)

Θέμα:  Αέρια αίματος (1 διδακτική ώρα + φροντιστήριο)

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (1 διδακτική ώρα)

Καρδιοαναπνευστική ανακοπή (1 διδακτική ώρα + κλινικό φροντιστήριο)

 

Σάββατο 18 Μαΐου 2013

Ώρες: 09:00-13:00

Τόπος : Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακής ΜΕΘ ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Θέμα:  Φαρμακολογία ΜΕΘ (2 διδακτικές ώρες)

Εξωνεφρική κάθαρση (1 διδακτική ώρα)

 

Σάββατο 8 Ιουνίου 2013

Ώρες: 09:00-12:00

Τόπος : Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακής ΜΕΘ ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Θέμα:  Ιατρική – Νοσηλευτική  Ηθική (1 διδακτική ώρα)

Σίτιση (1 διδακτική ώρα)

Κατακλίσεις (1 διδακτική ώρα)

 

Κατάλογος εισηγητών

• Αντωνία Κουτσούκου, Πνευμονολόγος- Εντατικολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας

• Γαβριήλ Λάζος, Νοσηλευτής MSc, Προϊστάμενος Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

• Νικολέττα Ροβίνα, Πνευμονολόγος, Λέκτορας Πνευμονολογίας- Εντατικής Θεραπείας

• Μαρία Ντάγανου, Πνευμονολόγος- Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ Εντατικής Θεραπείας

• Γιώργος Γαβριηλίδης, Πνευμονολόγος- Εντατικολόγος, Επιμελητής Β’ Εντατικής Θεραπείας

• Μάγδα Κυριακοπούλου, Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ Εντατικής Θεραπείας

• Βάσω Ρωμανού, Παθολόγος – Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ Εντατικής Θεραπείας

• Σταυρίνα Αυγεροπούλου, Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Εντατικής Θεραπείας

• Παναγιώτης Νικολόπουλος, Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος, Επιμελητής Εντατικής Θεραπείας

• Κωνσταντίνος Ποντίκης, Παθολόγος – Εντατικολόγος, Επιμελητής Εντατικής Θεραπείας

• Παρασκευή Τριπολιτσιώτη, Χειρουρός – Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Εντατικής Θεραπείας

• Βασιλική Τσαγκάρη, Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Πνευμονολογίας

• Ειρήνη Κωστάκου, Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Πνευμονολογίας

• Ηλίας Ζαρρέας, Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογίας