Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Hellenic Society of Nursing Research and Education

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2012

Χρόνος Διεξαγωγής:14/1/2012 έως 2/6/2012

Τύπος:Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Τόπος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακής ΜΕΘ ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Πιστωτικές Μονάδες:Διδακτικές Μονάδες ΕΝΕ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α'

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΒΑΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   Α’ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΝΟΣ ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ

 

Γενικό πλαίσιο εισηγήσεων Σεμιναρίου

 

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αποτελεί έναν εξαιρετικά απαιτητικό χώρο, τόσο από εργασιακή άποψη όσο και από την πλευρά της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των στελεχών της. Το νοσηλευτικό δε προσωπικό της μονάδας, αποτελεί βασικό μοχλό της λειτουργίας της και καθοριστικό παράγοντα της κλινικής έκβασης των ασθενών.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο σχεδιάστηκε για νοσηλευτές που εργάζονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία επί του αντικειμένου, ούτε έχουν λάβει κάποια ειδική εκπαίδευση. Πέραν του βασικού στόχου που είναι η προετοιμασία των νέων νοσηλευτών, το πρόγραμμα απευθύνεται και σε περισσότερο πεπειραμένους νοσηλευτές με σκοπό τη συνεχιζόμενη επιφόρφωσή τους.

Η ύλη που θα διδαχθεί δε μπορεί να περιλαμβάνει προφανώς όλη την έκταση της Εντατικής Θεραπείας. Επελέγησαν θέματα με βασικό κριτήριο τη συχνότητα με την οποία αυτά αντιμετωπίζονται στην κλινική πράξη και αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία μελλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα θα μπορούσαν να στηριχθούν. Επιπλέον σημαντικό κριτήριο στην επιλογή ήταν αναγκαιότητα της γνώσης των αντικειμένων αυτών για την κατά το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία της ΜΕΘ.

Ο χώρος που θα πραγματοποιούνται οι εισηγήσεις θα είναι το αμφιθέατρο της Πανεπιστημιακής ΜΕΘ του νοσοκομείου «Σωτηρία» σε ημέρες και ώρες που αναφέρονται στο παρών πρόγραμμα. Ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος ορίζεται η 14 Ιανουαρίου 2012.  Θα τηρείται κατάλογος με τους παρόντες και κάθε ένας από τους νοσηλευτές δικαιούται μία (1) απουσία. Υποχρεωτική είναι επίσης η παρακολούθηση των κλινικών φροντιστηρίων. Η γραμματεία του προγράμματος θα αναλάβει τον καταρτισμό των καταλόγων των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την δημιουργία βιβλίου παρουσιών. Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις με 30 θέματα πολλαπλής επιλογής.

Οι συμμετέχοντες δεν θα ξεπεράσουν τον αριθμό των 50 ατόμων και ο κάθε ένας θα συμβάλει στην διεξαγωγή του προγράμματος με το ποσό των 30€. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης με διδακτικές μονάδες από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

 

Θεματικές ενότητες Σεμιναρίου

1. Πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων

2. Αεραγωγός

3. Μηχανικός αερισμός

4. Αιμοδυναμικό monitoring

5. Κλινική εκτίμηση βαρέος πάσχοντος

6. Αέρια αίματος

7. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές

8. Καρδιοαναπνευστική ανακοπή

9. Φαρμακολογία ΜΕΘ

10. Εξωνεφρική κάθαρση

11. Σίτιση

12. Διάφορα θέματα

13. Ιατρική – νοσηλευτική ηθική

 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα Σεμιναρίου

 

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012

Ώρες: 09:00-12:00

Θέμα: Πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων (3 διδακτικές ώρες)

Εισηγητής:

 

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012

Ώρες: 09:00-14:00

Θέμα: Αεραγωγός (3 διδακτικές ώρες + 2 κλινικά φροντιστήρια)

Εισηγητής:

 

Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

Ώρες: 09:00-12:00

Θέμα: Μηχανικός αερισμός (3 διδακτικές ώρες)

Εισηγητής:

 

Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Ώρες: 09:00-12:00

Θέμα:  Αιμοδυναμικό monitoring  και early goal directed therapy (2 διδακτικές ώρες)

Κλινική εκτίμηση βαρέως πάσχοντος και κυρίως επιδεινούμενου βαρέως πάσχοντος (1 διδακτική ώρα)

Εισηγητής:

 

Σάββατο 21 Απριλίου 2012

Ώρες: 09:00-13:00

Θέμα:  Αέρια αίματος (1 διδακτική ώρα + 1 φροντιστήριο)

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (1 διδακτική ώρα)

Καρδιοαναπνευστική ανακοπή (1 διδακτική ώρα + 1 κλινικό φροντιστήριο)

Εισηγητής:

 

Σάββατο 19 Μαίου 2012

Ώρες: 09:00-13:00

Θέμα:  Φαρμακολογία ΜΕΘ (2 διδακτικές ώρες)

Εξωνεφρική κάθαρση (1 διδακτική ώρα + 1 παρακλινικό φροντιστήριο)

Εισηγητής:

 

Σάββατο 2 Ιουνίου 2012

Ώρες: 09:00-13:00

Θέμα:  Ιατρική – Νοσηλευτική  Ηθική (1 διδακτική ώρα)

Σίτιση (1 διδακτική ώρα)

Διάφορα θέματα (1 διδακτική ώρα)

Εισηγητής: