Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Hellenic Society of Nursing Research and Education

 

Το πρώτο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης  με τίτλο "Νοσηλευτική και Έρευνα" πραγματοποιήθηκε στο Άργος στις 18 και 19 Ιουνίου 2011 με σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων.

 

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Επιστημονικού Συνεδρίου "Νοσηλευτική και Έρευνα"

 

Τελικό Πρόγραμμα Επιστημονικού Συνεδρίου "Νοσηλευτική και Έρευνα"