Σύνδεσμοι Βοήθεια 

Κατηγοριοποιημένοι σύνδεσμοι Εμφάνιση Απόκρυψη Εμφάνιση Εμφάνιση
Απόκρυψη

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
  REDUCING THE RISK OF VENOUS THROMBOEMBOLISM (DEEP VEIN THROMBOSIS AND PULMONARY EMBOLISM) IN PATIENTS ADMITTED TO HOSPITAL

<p>Πηγή:NATIONAL INSTITUTE FOR CLINICAL EXCELLENCE (UK),2010.</p> <p>Εξωτερικός Σύνδεσμος </p>

  Updated guidance to help assess children with fever

<p>Πηγή:National Institute for Clinical Excellence,2013</p> <h1> </h1>

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ PATHWAY ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΚΗ ΑΠΟ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ NATIONAL INSTITUTE FOR CLINICAL EXCELLENCE
  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ ΥΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ

<p>Πηγή:Ομάδα Ανάπτυξης Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών,Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος , 13/4/2008</p> <p>Εξωτερικός Σύνδεσμος</p>

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

<p>Πηγή:Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων</p> <p>Εξωτερικός Σύνδεσμος</p>

  ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ

<p>Πηγή:Ομάδα Ανάπτυξης Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών,Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος , 5/6/2006</p> <p>Εξωτερικός Σύνδεσμος</p>

Απόκρυψη

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
  ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SPSS 16

<p>Πηγή:Πρόγραμμα Ψυχολογίας,Τμήμα ΦΠΨ,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,Αθήνα 2008</p> <p>Συγγραφείς:Πέτρος Ρούσσος,Γιώργος Ευσταθίου </p> <p>Εξωτερικός Σύνδεσμος</p>

  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙς ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (Α΄' ΕΚΔΟΣΗ)

<p>Πηγή:Σύνδεσμος Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥΔ.ΝΟ.Χ), 2009.</p> <p>Εξωτερικός Σύνδεσμος</p>

  ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΙΣΧΑΙΜΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

<p>Πηγή:Σύνδεσμος Νοσηλςυτών Χειρουργείου (ΣΥΔ.ΝΟ.Χ), 2009.</p> <p>Εξωτερικός Σύνδεσμος.</p>