Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Hellenic Society of Nursing Research and Education

 

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-LEARNING ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Η πλατφόρμα E-learning Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.Σταδιακά η ΕΕΝΕΕ σκοπεύει να αναρτήσει χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση όλες τις παρουσιάσεις και το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται σε όλες τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της Εταιρείας.Η πλατφόρμα open e-classs ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

 

Περιορισμοί θα υπάρξουν μόνο στην διαχείριση των ερευνητικών πρωτοκόλλων όπου πρόσβαση θα έχουν μόνο οι εγγεγραμένοι χρήστες.

 

Καντε click επάνω στην εικόνα για να μεταφερθείτε στην πλατφόρμα.