Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Hellenic Society of Nursing Research and Education

Σχετικά Αρχεία

 

Case Report 1  (pdf)

 

 

 

 

 

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ CASE REPORT

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΝΕΕ στην προσπάθεια του να ενισχύσει την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των νοσηλευτών αποφάσισε την πραγματοποίηση Κλινικών Φροντιστηρίων (Case Report).

 

Τα Case Report κύριο σκοπό έχουν την εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης πάνω σε αληθινά κλινικά περιστατικά.

 

Τα  Case Report παρουσιάζονται από ένα νοσηλευτή και διαρκούν 1 ώρα και 30 λεπτά. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης παρέχονται πληροφορίες του ασθενούς από την είσοδο του στο νοσοκομείο έως και την κατάληξη του,  ένας εξειδικευμένος ιατρός στο αντικείμενο του case report προσπαθεί με την βοήθεια του κοινού μέσα από τον διάλογο να αξιολογήσουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται σταδιακά.

 

Τα κλινικά φροντιστήρια αυτού του είδους πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν όλους τους νοσηλευτές να εφαρμόσουν μέσα από λογικές σκέψεις την θεωρητική τους γνώση  στην κλινική πράξη.

 

Case Report 1 σε (pdf)

 

Χρόνος Παρουσίασης:Απρίλιος 2008

Τόπος Παρουσίασης:ΓΝΑ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Θεματική Ενότητα :Καρδιολογία

Clinical Expert : Γιαννακοπούλου Βασιλική

Παρουσίαση : Αργυρίου Γιώργος

Συντονισμός : Καλογιάννη Αντωνία